Koncern-konferens i Friibergh

Oktober 18, 2018

Koncernkonferens i Friibergh

Dalco-koncernen var i september på konferens i Friibergh och arbetade med utvecklingsarbete på såväl koncern som bolagsnivå. Med oss hade vi bland annat Pär Mårts, före detta förbundskapten för Tre Kronor och Pär Pettersson, doktor i psykologi och nio år i Svenska hockeyförbundet.

Varje år konfererar vi på Lightronic tillsammans med Dalco-koncernen. Årets konferens hölls på Friiberghs Herrgård, tillsammans med Dalco Konsult, Dalco Redovisning, Pär Mårts och Pär Pettersson. Varje bolag arbetade med internt utvecklingsarbete. För oss på Lightronic innebar det primärt fokus på att stärka relationen mellan de olika kontoren då vi sitter mellan Skåne och Jämtland.

Konferensens första dag avslutades sedan med fysiska aktiviteter i form av motionspass, kanotpaddling, golf eller boule. Bra aktiviteter för såväl erfarna som nya medarbetare hos Lightronic.

Den andra dagen arbetade hela koncernen i seminarieform avseende medarbetarrollen och teamarbete. Arbete med jaget, laget och uppdraget hölls under ledning av Pär Mårts och Pär Pettersson. Vi tar med oss nyvunna insikter i vårt dagliga arbete med utveckling av morgondagens LED-moduler. Nedan finner ni ett antal bilder från koncernkonferensen på Friiberghs Herrgård. Vi vill tacka alla medarbetare, trubaduren Erik Löhman, Pär Mårts och Pär Pettersson samt Friiberghs Herrgård och Friiberghs GK.